Privacy Policy

Privacy en Cookies Policy

Nopster BV

Version 1.2 – 25 Sept. 2018

De applicatie I’M IN (“App”) en onze website www.appimin.com (“Website”) wordt aan jou aangeboden door Nopster B.V. Bij het gebruikmaken van onze App of het bezoeken van onze Website kunnen er verschillende persoonsgegevens van jou worden verwerkt. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij jou over de wijze waarop dit gebeurt. Deze verklaring kan in de loop van tijd worden gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Omdat wij zorgvuldige omgang van persoonsgegevens belangrijk vinden, worden jouw gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eén van de eisen is dat wij jou goed moeten informeren over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij middels deze privacy- en cookieverklaring. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn opgenomen onderaan deze verklaring.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit:

Op welke grondslagen verwerken wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen verwerken wij uitsluitend op een (of een combinatie) van de volgende wettelijke grondslagen, namelijk:

Wanneer en waarom verwerken wij jouw gegevens?

Het aanmaken van een account

Om de App te kunnen gebruiken moet je je eerst registreren. Dit kan door eigenhandig gegevens te verstrekken, of door jezelf te registreren middels jouw Facebook-account. In dat laatste geval geef je ons toestemming om de benodigde gegevens uit jouw Facebook-account op te halen. Deze koppeling kan je altijd ongedaan maken in jouw Facebook-account.

De gegevens die wij tijdens registratie verkrijgen hebben we nodig om de dienst te kunnen leveren, onder meer het verstrekken van tickets en je op de hoogte houden van evenementen waar jij mogelijk in geïnteresseerd bent.

Bij het aanmaken van een account vragen wij de volgende gegevens: geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en jouw adresgegevens. Wij moeten bijvoorbeeld kunnen verifiëren dat een persoon niet meerdere accounts aanmaakt en daardoor meer kans heeft om een kaartje te winnen.

Jouw account en de persoonsgegevens die daaraan zijn verbonden, verwerken wij zolang jouw account niet wordt verwijderd. Let op: als je je afmeldt via het instellingen-menu in de App of als je de App verwijderd van jouw apparaat, dan wordt jouw account niet verwijderd van onze servers. Mocht je toch jouw account echt willen verwijderen, dan kan dat door ons daartoe een verzoek te versturen via onderstaande contactgegevens.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de uitvoering van de overeenkomst.

Aanpassen van onze Website en App op basis jouw locatie

De App kan vragen om jouw locatiegegevens van jouw apparaat (zoals je telefoon) met ons en Google te delen. Hiervoor gebruiken wij de Google Maps-dienst. Wij hebben verder geen invloed op wat Google doet met deze gegevens, maar wel hoe wij hiermee omgaan.

Met jouw locatiegegevens kunnen wij jou evenementen laten zien en aanbevelingen doen voor evenementen bij jou in de buurt. Deze gegevens worden dus alleen gebruikt als je hier toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming kan je altijd intrekken door in de App te navigeren naar ‘locatie-instellingen’ om vervolgens via de instellingen van jouw mobiele apparaat de machtiging algeheel in te trekken. Als je alleen geen pop-up berichten meer wilt ontvangen die gebaseerd zijn op jouw locatie, kan je dit wijzigen via ‘notificatie-instellingen’. Let op: gevolg hiervan is wel dat bepaalde onderdelen van de App niet meer volledig naar behoren zullen werken.

Ook op onze Website kan via jouw browser gevraagd worden om jouw locatie te delen. Dit doen wij voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven. In je browserinstellingen kun je deze toestemming weer intrekken. Deze gegevens worden bewaard voor een optimale gebruikservaring van onze kalenderfunctie.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.

Prijzen winnen via de App en Website

Via de App kun je meespelen voor gratis kaarten voor events en andere leuke activiteiten. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door onze partners. Als je via de App een prijs hebt gewonnen, dan kun je deze claimen door de gegeven instructies te volgen.

Voordat je via de Website kan meespelen vragen wij om jouw e-mailadres op te geven. Als je via de Website een prijs hebt gewonnen, dan sturen we jou een e-mail met instructies hoe je deze prijs kunt claimen. Als je deze instructies opvolgt, dan zal jouw e-mailadres worden toegevoegd aan het door jou aangemaakte account. Als je de instructies niet afrondt, dan wordt jouw e-mailadres automatisch verwijderd na 90 dagen.

Nadat je jouw prijs hebt geclaimd, kan het zijn dat bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de partner die de prijs heeft verschaft. Het gaat hier alleen om de gegevens die de partner nodig heeft om de prijs aan jou te kunnen leveren, zoals: NAW, telefoonnummer of e-mailadres om contact op te nemen.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming en/of uitvoering van de overeenkomst.

Nieuwsbrief, notificatie- en serviceberichten

Nieuwsbrief. Via de App kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij jou wekelijks over aanbiedingen van ons en onze partners. Jouw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Zo bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je jezelf, doormiddel van op de link te klikken, eenvoudig kunt afmelden. Ook kan je dit doen via de App onder ‘notificatie-instellingen’. Wanneer je je afmeldt van de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze mailingslijst. Om te voorkomen dat je onterecht nog e-mails blijft ontvangen, plaatsen wij jouw e-mailadres op een lijst met personen die zich hebben afgemeld. Na één jaar wordt jouw e-mailadres automatisch van deze lijst verwijderd.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.

Notificatieberichten . In bepaalde gevallen sturen wij jou notificatieberichten. Deze berichten sturen we alleen als je daar voorafgaand toestemming voor hebt gegeven. Deze ontvang je bijvoorbeeld als je een keer hebt meegespeeld met een actie, en wij jou op de hoogte willen brengen van een leuke aanbieding die daar verband mee houdt. De gegeven toestemming kan je altijd weer intrekken. Dit kan je ook doen via de App onder ‘notificatie-instellingen’. Wanneer je je afmeldt voor dit soort berichten wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze mailingslijst. Om te voorkomen dat je onterecht nog e-mails blijft ontvangen, plaatsen wij jouw e-mailadres op een lijst met personen die zich hebben afgemeld. Na één jaar wordt jouw e-mailadres automatisch van deze lijst verwijderd.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.

Serviceberichten. Wij sturen ook serviceberichten naar jouw e-mailadres. Serviceberichten worden uitsluitend verstuurd ter uitvoering van een overeenkomst die je met ons bent aangegaan. Bijvoorbeeld als je een ticket hebt gewonnen die bijna verloopt, dan brengen we je daar tijdig van op de hoogte. Voor dit doeleinde bewaren we jouw naam en e-mailadres voor zolang jij een actief account bij ons hebt.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: ter uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten.

Enquêtes

De enquêtes die via de App en Website worden aangeboden door I’M IN zijn volledig optioneel en kunnen vrijwillig worden ingevuld. Deze enquêtes worden uitgevoerd door I’M IN in opdracht van externe partijen. Door middel van het invullen van een enquête kun jij verschillende prijzen verdienen die beschikbaar worden gesteld door de derde partij. In ruil hiervoor worden jouw persoonsgegevens en de ingevulde enquête-antwoorden gedeeld met deze derde partij. Wanneer jij ervoor kiest om een enquête in te vullen, dien jij in het beginscherm van de enquête toestemming te geven aan ons voor verstrekking van jouw (persoons)gegevens aan deze derde partij. Als jij geen toestemming geeft is het niet mogelijk om de enquête in te vullen. De gegevens die jij tijdens een enquête hebt verschaft verwijderen wij direct nadat de (resultaten van) enquête is doorgestuurd aan de betreffende externe partij.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.

Klantenservice en feedback

Voor vragen kun je onze klantenservice mailen of bellen. Ook kun je ons tips geven over hoe wij onze App en Website kunnen verbeteren. Je kan telefonisch en per e-mail contact opnemen. Om je goed te kunnen helpen kunnen we jou om aanvullende gegevens vragen, zoals jouw NAW- en contactgegevens, maar ook gegevens over jouw apparaat (merk, model, versie besturingssysteem). Dit doen wij alleen in zover we deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van jouw vraag of verwerken van jouw feedback.

De gegevens die wij via het contact met jou verwerken bewaren wij in ieder geval zolang als nodig is voor de afhandeling van het contact en tot aan maximaal het moment dat jij jouw account verwijdert.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming en/of uitvoering van de overeenkomst.

Statistieken en het verbeteren van onze dienstverlening

Wij houden bezoekers- en gebruiksstatistieken over het gebruik van de App en Website bij. Het doel van het bijhouden van deze statistieken is om de App en Website zo goed mogelijk te laten functioneren. De gegevens die wij voor dit doeleinde kunnen verwerken zijn: gedrag op de website en in de app.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als we besluiten gegevens toch langer te bewaren, dan zal deze gegevens eerst worden geanonimiseerd.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij deze vorm van gegevensverwerking.

Gebruik van cookies op onze Website

Op onze Website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals pc, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze Website gebruiken we cookies om:

Voor het gebruik van bepaalde cookies vragen wij vooraf om toestemming, middels een cookiebanner op de Website. Voor analytische cookies vragen wij geen toestemming indien we de dienst die we hiervoor gebruiken privacyvriendelijk hebben ingesteld (zoals bijvoorbeeld Google Analytics). In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking.

De cookies die wij gebruiken zijn opgenomen in de tabel onderaan deze verklaring.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De maatregelen die wij onder andere hebben genomen zijn:

Welke derde partijen verwerken jouw gegevens?

Wij maken gebruik van diensten van diverse toeleveranciers. In het geval deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, doen ze dat in opdracht van ons. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus niet gebruiken voor eigen doeleinden. Met deze partijen hebben wij in verwerkersovereenkomsten afspraken vastgelegd. Categorieën van onze toeleveranciers zijn:

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Als gebruiker van onze App en Website heb je in de meeste gevallen het recht om:

Wanneer je van mening bent dat wij niet goed met je gegevens omgaan of jou niet goed helpen, dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Een overzicht van alle toezichthouders kan je hier vinden.

Contactgegevens

Nopster B.V.
Raamgracht 6
1011 KK Amsterdam
Telefoonnummer: 020-3080915
E-mailadres: info@appimin.com

Tool

Type

Beschrijving

Naam

Bewaartermijn

Google Analytics

Analytisch

Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. De informatie die we via de cookies verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (het IP-adres minus het laatste octet), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking kun je vinden in de Privacy Policy van Google.

_ga

_gid

_gat

2 jaar

1 dag

1 minuut

Google Ads

Advertentie

Wij maken gebruik van diverse Google Ads diensten, waaronder Doubleclick, om gerichter online te kunnen adverteren en ons te helpen de effectiviteit van deze online marketingcampagnes te meten en te verbeteren. Meer informatie kun je hierover vinden in de Privacy Policy van Google. Als je dit niet wilt, kun je dat hier aangeven.

Privacy Policy van Google

Privacy Policy van Google

Google

(Youtube)

Technisch

Functioneel

Advertentie

Op sommige pagina's van onze Website embedden we YouTube-inhoud. Wanneer je op de speler klikt, kan YouTube cookies plaatsen. Deze cookies worden voornamelijk gebruikt om uw voorkeuren op te slaan en YouTube te helpen bij het bepalen van de gewenste bandbreedte. Meer informatie kun je hierover vinden in de Privacy Policy van Google.

Privacy Policy van Google

Privacy Policy van Google

New Relic

Technisch

Functioneel

Analytisch

We gebruiken de diensten van New Relic om ons informatie te geven over de prestaties van onze Website. Met deze informatie kunnen we wijzigingen aanbrengen om de Website te verbeteren.

Meer informatie kun je hierover vinden in de Privacy Policy van New Relic.

Privacy Policy van New Relic

Privacy Policy van New Relic

Cloudflare

Technisch

Functioneel

Wij maken gebruik van de diensten van Cloudflare ter bescherming van onze servers. De dienst maakt het onder meer mogelijk om onze website te beschermen tegen overmatige opvragen en verzending van gegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens middels deze dienst kun je vinden in de Privacy Policy van Cloudflare.

Privacy Policy van Cloudflare.

Privacy Policy van Cloudflare.